divendres, 31 de juliol de 2020

Immersió visual

Un petit avanç més en l'adaptació al nou Word 365 que mos han col·locat en la faena (en substitució del Word 2010). Després d'haver fet una macro per a atenuar la blancor de fons dels documents posant un fons verd en la visualització de web, veig que això mateix —que abans es fea amb la visualització d'esborrany— ara es fa amb la de lector immersiu.

Amb tot, una de tantes fallades del Word (i del Windows): l'ordre «ToggleLearningTools» que hauria de permetre aplicar eixa visualització des d'una macro, no apareix en l'opció «totes les ordres» de la personalització de la franja. De totes formes, aconseguixc fer una macro que arriba al mateix objectiu:

Sub FormatLectorImm()
'
' 31.08.2020. Activa la visualització de lector immersiu.
'
'
If ActiveWindow.View.SplitSpecial = wdPaneNone Then
ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdNormalView
Else
ActiveWindow.View.Type = wdNormalView
End If
ActiveWindow.View.Type = wdWebView

End Sub

Estic quasi segur que en un altre Word no funcionarà o donarà un resultat diferent, perquè la coherència i cohesió de Windows són proverbials de que no. Li he adjudicat la combinació de tecles que abans feen anar l'altra macro i, per ara, la cosa funciona.

Em falta renovar el Word 2013 Developers Docs amb la versió actual del Visual Basic for Applications, si és possible. Localitze una referència sobre això en el programa RibbonCreator, cosa que em permet intuir que en algun lloc hi ha el cresolet amb la resta de la informació.

Cap comentari:

Publica un comentari