dimecres, 20 de gener de 2010

Medicina juridicoadministrativa

Medicament vital


Si en el futur estic incapacitada per a prendre o manifestar decisions sobre el meu cuidat mèdic, com a conseqüència del meu deteriorament físic i/o mental per alguna de les situacions que s'indiquen a continuació: [...]

Tenint en compte que per al meu projecte vital és molt important la qualitat de vida, és el meu desig que la meua vida no es prolongue, per si mateixa, quan la situació és ja irreversible. [...]

I jo, la notari, que el requeriment ha sigut lliurement realitzat i que l'autorització s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la intervinent i de tota la resta contingut en este instrument públic estés sobre tres folis de paper d'ús exclusivament notarial, el present, l'anterior i el següent en orde correlatiu, de la mateixa sèrie, DONE FE.


Els notaris i les notàries fan com sant Pere, que canta. I no tinc cap interés en validar o no la traducció (que deu ser automàtica amb algun lleu repàs, però poc estil, com correspon a la grisor notarial).

El fragment del testament vital, evidentment, no és del meu testament vital, que tindrà tot un altre to i una redacció ben diferent. Però el dia no dóna per a més, després de la primera sessió d'enguany del màster per a (in)formar tècnics lingüístics. Hem tornat a descobrir Catarroja, com diria aquell. Però no hi ha culdines per a això.
Publica un comentari a l'entrada