diumenge, 10 de gener de 2010

Cita dominical / 64: Javier Pérez Royo

Mirades lliures de religió.


Després de la sentència dictada per unanimitat pel Tribunal Europeu de Drets Humans sobre violació de la llibertat religiosa per part de l'estat italià per no haver procedit a la retirada del crucifix d'un institut no pot cabre dubte que llibertat religiosa i crucifixs en les aules són són termes incompatibles i, en conseqüència, tots els poders públics estan obligats a ordenar la retirada d'eixos símbols religiosos perquè, insistixc, tots estan vinculats pels drets fonamentals.
Javier Pérez Royo, «Libertad religiosa», El País, 09.01.2010