divendres, 9 de juliol de 2021

No jo o no-jo

L'escrit que vaig enviar ahir als acadèmics de la secció de lexicografia i gramàtica ha tingut una resposta acceptable tramesa per Verònica Cantó que em diu que puc trobar l'acord corresponent en el web de la institució. Ho comprove, veig que sí que està, han penjat hui mateix un pdf amb l'Acord 22/2021 que pretén resoldre les mateixes qüestions ortogràfiques que comentàvem ahir, tot i que explicades d'una manera diferent, cosa que pot ajudar a intentar entendre —si és que hi ha res que no s'entenga, ¡alerta!—, les diferències respecte a les versions anteriors de la normativa i les possibles explicacions de les decisions actuals.

Com era esperable, quan hi ha diverses maneres d'explicar les coses i tal com sol passar quan no hi ha un fonament clar, hi ha matisos curiosos sobre com ho veu l'iec i com ho veu l'avl. Per exemple en el cas de l'adverbi no davant de substantiu. Recordem que l'any 1996 van decidir posar un guió i santes pasqües (no-ingerència, no-violència, no-existència, no-presentació...). Es veu que era massa simple. Ara la cosa ja no és tan simple, només faltaria:

avl 2021iec 2021
Per regla general, la negació no s’usa sense guionet davant de substantius i d’adjectius (la no confessionalitat, no militant). Discrecionalment, si interessa destacar un ús lexicalitzat com a prefix, es podrà marcar amb un guionet. Alguns d’estos usos ja estan plenament consolidats, com posa de manifest la inclusió en els diccionaris (no-jo, no-res, no-violència, nometall).S’escriu amb guionet els conjunts formats per un nom, un pronom o un adjectiu precedits de l’adverbi no quan han assolit un alt grau de lexicalització i no es comporta com un prefix. [...]
En canvi, altres expressions no és evident que hagin assolit aquest grau elevat de lexicalització o s’hagin consolidat com a conceptes especialitzats, de manera que no manté el seu valor d’adverbi, el significat de les expressions és el contrari del que tindrien sense no, i en general admeten complements [...]
També hi ha expressions que es troben en procés de lexicalització i d’adquirir un valor conceptual, però mentre aquest procés no s’ha completat s’escriuen sense guionet.

I busca qui t'ha pegat, podríem dir. Allà on l'any 1996 la inclusió del guionet va ser una decisió simple i sistemàtica (tot i que podem pensar que era innecessari), ara es convertix en un conflicte filosòfic sobre la lexicalització. Per cert, l'avl remet als diccionaris per a saber si s'ha consolidat la lexicalització, cosa que tampoc és una recepta clara, atés que l'iec diu que «no-ingerència» està lexicalitzat, però no podem trobar eixa paraula en els diccionaris. En canvi, no-jo apareix en el diccionari de l'avl, però no en el de l'iec.

Vaja, refent una dita familiar, «si no t'agrada, posa-li un floc», pareix que hagen decidit per això mateix, posa-li un guió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada