dilluns, 31 de gener de 2011

Maltractament nacional

Gener li s'ha acabat

Tenim un petita treva parlamentària. Ja era hora. Enguany n'hi hauràn més, de treves, perquè s'acosten les eleccions autonòmiques..., regionals, a pesar del que diguen i del que voldríem, vaja. Podria esperar que la cambra es renovara de cap a peus, però això són iŀlusions sense massa suport. La previsió és que continuarem dins del mateix règim absurd de grisor bastant degradada, parlant de política valenciana. Això sí, llevat que una conjunció astral dispose una altra cosa, que no seria la primera volta, com l'espurna de l'aparició de Mónica Oltra Jarque, Mireia Mollà Herrera o Clara Tirado Museros. Dones.

Pel que fa a altres dones d'actualitat, m'entere del patriotisme polític i ideològic de Marta Domínguez, l'atleta, que diu sentir-se víctima d'un cert maltractament «nacional» arran del seu processament. Bé, el seu patriotisme en economia resulta que és diferent, és andorrà. Bé, si aprén català...

Finalment, cloc gener amb poquetes novetats respecte als meus interessos lexicogràfics, terminològics o lingüístics en general. Continue ampliant el meu diccionari, a pas de puça, i encara no m'he decidit a donar-li un format o altre que no siga el del Word —per al treball diari— i el de l'Open Office —per a que ocupe poc i poder-lo transportar—. A vore si em decidixc a fer una prova amb el Dict.