diumenge, 9 de gener de 2011

Cita dominical / 116: Louis Menand

Mirant l'evolució.


Wright era, en suma, un dels pocs darwinians del segle xix que pensaven com Darwin, un dels pocs evolucionistes que no associaven el canvi evolucionista amb el progrés. «No fer servir mai les paraurales superior i inferior», va ratllar Darwin en els marges del seu exemplar de Vestiges of the Natural History of Creation en 1847. El consell demostrà ser quasi impossible de seguir al peu de la lletra, fins i tot per a Darwin, però si algú en respectà l'esperit, eixe va ser Chaucey Wright.
Louis Menand, The Metaphysical Club, a partir de la traducció castellana d'Antonio Bonnano, capítol 9.1.