dimarts, 18 de gener de 2011

Les incompatibilitats dels altres

Els altres

M'avisa Emili d'una incompatibilitat de les noves plantilles que oferix Blogger amb alguns navegadors. En el seu cas es tracta de l'ie7, es veu que li s'entravessen les transparències i, en conseqüència, la imatge de fons molestava a l'hora de llegir els apunts. Per tant, com que eixes qüestió, l'accessibilitat, és un dels meus interessos personals i professionals, faig el que puc i elimine la imatge de fons, però deixe el fons amb un to groguenc envellit que es trobe que permet la lectura i evita l'enlluernament blanc amb què mos castiguen encara els dissenyadors i les pantalles dels ordinadors.

Una altra incompatibilitat, esta vegada amb el periodisme, la trobe vegent les notícies de passada en Canal 9. Segons la presentadora, el personatge detingut en Múrcia «és» l'agressor del conseller de cultura... No devia estar molt llunt qui firma eixa notícia, si és capaç d'afirmar-ho amb tant rotunditat: ¿testimoni? Vegent el suc que li estan traguent els del pp a eixa agressió, podríem concloure que Obama és l'instigador dels assassinats de Tucson de fa uns dies, ja que li han permés fer un discurs catàrtic que l'ha fet pujar en les enquestes.

I ara podria continuar amb la prepotència incompatible amb l'honradesa que ha mostrat Francisco Camps en Brusseŀles davant la pregunta d'un periodista de Público que li demanava sobre els seus afers judicials lligats al regal de vestits i a la trama de corrupció valenciana política i empresarial valenciana. Però preferixc fixar-me en la incompatibilitat amb els drets lingüístics que ha mostrat Mariano Rajoy hui al senat espanyol, el primer dia que els diputats poden fer servir qualsevol de les llengües oficials de l'estat. Segons ell, «en un país normal, això no passa»... Ai, la «seua» normalitat és certament compatible amb el menyspreu pels drets i les condicions i circumstàncies dels altres.
Publica un comentari a l'entrada