diumenge, 31 de maig de 2009

Cita dominical / 32: Marco Travaglio

Mirant amb pluralitat.


¿Com pot influir Berlusconi fins i tot en els periòdics que no són seus? La resposta està en la fragilitat del sistema italià. Les televisions són mitat (Mediaset) propietat de Berlusconi i mitat (rai) dirigides i, en gran part, infiltrades per ell. I la premsa escrita, que podria constituir un ferm contrapoder, està en mans d'editors no «purs», és a dir, que solen tenir automòbils, obres públiques, bancs, clíniques privades finançades per les regions, energia elèctrica, concessions d'autopistes o telefonia de l'estat, etcètera. Cap d'ells pot eixir avant sense els favors del govern, sobretot en època de crisi financera i ajudes de l'estat.
Marco Travaglio, «Montanelli y la información en Italia», El País, 19.05.2009.