dimecres, 27 d’abril de 2011

Una furgoneta per a Kuzovlev

La molsa de la traducció

En compte de fer com he intentat massa vegades i no he acabat mai, esta vegada només anotaré de tant en tant alguna curiositat de les traduccions d'Anna Karènina si tinc temps. Hui sembla que en tinc, de temps i ganes, aixina que he fet una petita recerca.

En primer lloc, he vist que la versió americana d'A. C. Townsend (de cap al 1915, crec) és una versió reduïda de la noveŀla —no hi apareixen ni la famosa frase inicial ni el fragment que mostre més avall—. Per tant, em cenyiré a la versió de Constance Garnett (de l'any ...), les versions castellanes de les Andresco (anys cinquanta, crec) i de J. A. C. que he trobat en Internet, i l'anònima francesa de 1877. Pel que fa a la versió russa (¿original?), seguiré la versió de la Викитеки. I ara, un exemple de traducció (capítol xxiv de la segona part de la versió russa):


Они знали, что он боялся всего, боялся ездить на фронтовой лошади; но теперь, именно потому, что это было страшно, потому что люди ломали себе шеи и что у каждого препятствия стояли доктор, лазаретная фура с нашитым крестом и сестрою милосердия, он решился скакать.

Chacun savait qu’il avait peur de tout, mais à cause de cette peur, et parce qu’il savait qu’il risquait de se rompre le cou, et qu’il y avait près de chaque obstacle un chirurgien avec des infirmiers et des brancards, il avait résolu de courir.

They knew that he was afraid of everything, afraid of riding a spirited horse. But now, just because it was terrible, because people broke their necks, and there was a doctor standing at each obstacle, and an ambulance with a cross on it, and a sister of mercy, he had made up his mind to take part in the race.

Pero ahora, precisamente porque había peligro, porque los participantes se exponían a romperse la crisma y que junto a cada obstáculo había un médico, una enfermera y una furgoneta con la cruz roja, se decidió a participar en las carreras.

Pero ahora, precisamente porque existía peligro, porque podía uno romperse la cabeza y porque junto a cada obstáculo había médicos, enfermeras y un furgón con una cruz pintada, había resuelto correr.

Versió catalana del traductor de Google:
Ells sabien que tenia por de tot, por de caminar davant d'un cavall, però ara, només perquè era de por, perquè la gent estava trencant el coll i tots els obstacles que s'interposaven al vagó lazaretnaya metge amb la vora de la creu i una infermera, va decidir galop.


Això de la «furgoneta» amb la «creu roja» de la traducció de les Andresco és el que m'ha fet gràcia i m'ha dut a fer la comprovació. Es veu que no podem assegurar que hi haguera «creu roja» ni tampoc furgoneta en el sentit modern, si fem cas del que diu el drae, que fa vindre el mot del francés, on el daten en 1949.
Publica un comentari a l'entrada