dijous, 21 d’abril de 2011

Rebaixes gramaticals

Rebaixes populars

Pla Nualart mos fa pensar en la construcció «amb alcohol o sense» (Ara.cat, 29.03.2011) que sembla que ha derivat, associada a la nova accepció 'apropiar-se' del verb quedar-se, en la possibilitat de deixar penjant la preposició amb una elisió dels elements necessaris per a la comprensió de la frase: «Si t'has quedat sense.»

Segons Pla Nualart, es tracta d'una eŀlipsi —sobre la diferència entre eŀlipsi i elisió crec que convindria determinar-les més clarament—, però no em sembla gens estrany que la documentació incloga el dubte dels parlants respecte a l'ús del pronom en que hi troben a faltar, ja que, al cap i a la fi, el sentit d'eixa frase s'havia aconseguit fins ara dient-ho de moltes altres maneres, amb rebaixes pronominals o sense...
Publica un comentari a l'entrada