dimecres, 28 de juliol de 2010

Desinstaŀlats

Embús democràtic

Això, m'ha tocat desinstaŀlar del tot (eliminar completament) des del Synaptic tot el que tenia relació amb l'Open Office (arxius amb -ure- inclosos), i després he tornat a instaŀlar el programa. Ja torna a funcionar i, a més, no ha oblidat —no sé per què— l'autotext ni la configuració.

Una cosa semblant els deu passar a la majoria de membres del tribunal constitucional espanyol que, al pas que anem, «recordaran» els principis del «Movimiento» i mos faran tornar a la configuració dels anys setanta, o abans. Això, en Catalunya, perquè en el País Valencià, entre la dreta dirigent dedicada a la seua faena —desviar els diners públics de tots a les butjaques privades d'uns pocs— i les possibles alternatives mirant de fer florir la melangia, la impressió és que volem que mos consolem amb les molles, és a dir, pensant en Mèxic o en Itàlia. Entre el «no me da la gana» d'Alfonso Grau (regidor valencià) i la justificació de la censura que fa Cholbi Diego (síndic de greuges del PP).

Per cert, parlant del síndic, sobre la queixa quant a la retolació de les platges de Cullera (20.04.2010 i 03.06.2010: queixa 104501), el síndic li «suggerix» que hauria de retolar en valencià i li recorda el deure legal de respectar els drets lingüístics dels ciutadans esmentats en la llei de procediment administratiu.

Al síndic, que li semblava desequilibrat que en l'exposició de fotografies polítiques de l'any 2009 la majoria de foren de casos de corrupció relacionats amb el Partit Popular, es veu que no li acaba de semblar desequilibrat que totes les queixes lingüístiques que rep afecten els drets dels qui pretenen fer ús del valencià. ¿Totes? És clar, una actuació que discriminara l'ús del castellà seria massa, ¿oi, síndic?

Si poguérem desinstaŀlar i tornar a instaŀlar..., com ara les corregudes de bous, que finalment han estat «desinstaŀlades» en el parlament català. Més que «gentussa» que diaa una enfadada «torerista», «animals» que són a voltes.
Publica un comentari a l'entrada