dilluns, 26 de juliol de 2010

És que...Una manera com una altra de perdre el primer dia de vacances podria ser, per exemple, provar d'instaŀlar el Wordpress en el servidor local de l'Asus. En l'ordinador antic la cosa no va tindre massa inconvenient, però hui no n'hi ha mans que la cosa funcione correctament. Sembla que s'instaŀ, però no, no fa el segon pas que m'hauria de proporcionar la paraula de pas per a poder entrar en la configuració. I sense voler, passen les hores i vas cabrejant-te.

Sí, abans d'això he fet una volta pel centre de València. «Es que soy maño», em diu un a qui li dicte uns números, que ell confon una mica, sobretot el set o el díhuit. Somric i no dic res. A l'altra que s'excusen d'eixa manera tan romancera, els diré que jo jugue a futbet, és a dir: «—Es que soy maño. —Ah, jo jugue a futbet», i ja vorem què passa.