dimarts, 24 de maig de 2022

Picaports pel centre

Veig passar dos picaports (Plegadis falcinellus) 🔗 pel centre de València lluitant amb el vent. Després d'un dia de calor i solana, de vesprada està núvol, fa airades de ponent i pareix que vullga ploure, però de tant en tant tornar a eixir el sol. Vegent eixos fenòmens vora les ruïnes de fa mil anys 🔗 que estan escarbant «els del pinzellet» —com els dia l'amo del bar on almorzàvem fa uns anys—, em pose miŀlenarista. 🔗

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada