diumenge, 21 de març de 2010

Cita dominical / 74: José Cholbi Diego

Mirant queixós.


De conformitat amb tot el que hem exposat més amunt, SUGGERIM A L'AJUNTAMENT D'ALBORAIA que en pròximes campanyes publicitàries institucionals com la que ara ens ocupa, adopte totes les mesures que siguen necessàries perquè els fullets i formularis estiguen redactats en les dues llengües cooficials de la Comunitat valenciana, de manera que no puga prevaldre una llengua sobre l'altra, ja que allò que ha d'orientar a tots els poders públics autonòmics i locals és salvaguardar la llibertat d'opció lingüística i impulsar l'ús del valencià en tots els àmbits de la vida pública.
José Cholbi Diego, síndic de greuges valencià, resolució de la queixa número 092432 contra l'ajuntament d'Alboraia.La majúscula i negreta és del síndic. La indignació festiva meua.
Publica un comentari a l'entrada