divendres, 11 de març de 2011

Debats sobre allò

Tractor normatiu

M'embolique debatent sobre l'equivalència entre raça i llengua, és a dir, d'eixa confusió entre fets genètics i lingüístics i decisions normatives que mos fa oblidar que les llengües són decisions polítiques, talment com la puresa de les races, tant si parlem de gossos com de persones quan no eren persones.

D'altra banda, no trobe quin error hi ha en l'oració «Tots els regidors han fet perfectament allò per al que van ser triats», no veig en cap manual una oració semblant i no sabria fer-la altrament. Es veu que en algun lloc ha de dir que això és incorrecte. Per sort, altres han trobat abans que això s'havia de dir aixina (segons trobe en Google Llibres):


  • «I la eficacia de la nostra acció será el fer alló per al que servim...»
  • «Si desvetlléssim tot allò per al que no estan capacitats...»
  • «L'Altre volia deixar de ser-ho, pretenia deixar de ser alló per al que, segons Renan, havia estat fet.»
  • «Escriviu-me amb tota llibertat, us ho demano, sobre tot allò per al que em considereu capacitat...»
  • «...en què creu que cada ciència és un llenguatge tancat que serveix per a allò per al que ha estat instituït i per a res més...»


  • No n'hi han molts casos, és cert, però perquè segurament si no fóra pel castellà, això ho haguérem dit d'una altra manera.
    Publica un comentari a l'entrada