dimecres, 18 de novembre de 2009

La no-aplicació sistemàtica de la legislació lingüística

Amunt i avall


En el llarg i tortuós camí que du fins a aconseguir que la institució del síndic de greuges atenga els drets lingüístics dels ciutadans valencians —i en particular d'este ciutadà—, constantment conculcats per la Generalitat valenciana, una de les estratègies per a fugir d'estudi de l'administració del Consell consistix a trossejar la seua actuació en infinitat d'ítems i prometre o acceptar la resolució cada vegada d'un únic d'eixos punts, sense resoldre però els altres del mateix tipus que l'acompanyen i que, de manera obscena, clara i explícita, a simple vista s'observa que continuen violant la legislació lingüística.

La qüestió és interessant, perquè podria provocar la sindicalització dels actes de l'administració pública, que mai no estaria obligada realment a complir les lleis amb caràcter general, sinó únicament aquells actes o aspectes que foren objecte de queixa. En realitat la pretensió és el desistiment de l'activitat cívica de la reclamació davant el mal funcionament de l'administració.

El que resulta ben lamentable és que eixa pràctica habitual siga admesa de bon grat pel síndic de greuges, que acostuma a arxivar la queixa ciutadana corresponent sense més indagacions. Llavors, torna a correspondre al ciutadà fer una nova queixa sobre el mateix objecte, atés que —mentres esperem que es resolga la queixa inicial—, en el mateix lloc de l'administració s'està infringint la mateixa norma, tot i que en un document o en una actuació diferent.

Ara mateix el síndic de greuges ha decidit tancar les queixes 800042 i 83374, perquè Gerardo Camps Devesa ha inclòs una indicació sobre el pressupost 2009, objecte de queixa:


La informació està sent actualitzada en valencià. Polse ací per accedir al projecte de pressupostos en castellà.


Segons el conseller, «sent la previsió de la seua publicació el mes de setembre». No indica de quin any, perquè estem en novembre i encara continua sense aparéixer.

Cal tindre en compte que la Llei 4/1983 (ni la resta de la legislació lingüística vigent) no diu res sobre el fet que l'administració podrà discriminar els ciutadans valencians per motiu de llengua quan li parega i ajornar indefinidament —o fins que arribe una queixa al síndic de greuges— la documentació en valencià.

Pel que fa als pressupostos del 2010, el conseller reconeix que han estat discriminant permanentment i sistemàticament els ciutadans valencians des de fa anys i panys:


Respecte al Projecte de Llei de Pressupostos de 2010, la seua publicació es compon de set toms. Fins enguany la publicació ha sigut en castellà, però es preveu que en el mes de desembre es publicaran els set toms en els dos idiomes.


És a dir, es privilegia l'ús del castellà i, en conseqüència, es discrimina els ciutadans valencians per motiu de llengua fins que arbitràriament li sembla bé a la conselleria, que no indica que haja pres cap mesura a fi que això no es produïxca, tal com seria lògic i fàcilment aplicable.

El que també és realment lamentable de l'actuació del síndic de greuges és que la resposta de la conselleria va entrar en la sindicatura el 4 d'agost, i li van donar eixida ¡el 12 de novembre!, total per a dir-me que arxivaven el cas. Han tingut tres mesos per a comprovar que l'actuació de la conselleria és fraudulenta, ja que ni ha complit el seu compromís respecte dels pressupostos del 2009 en setembre, ni a hores d'ara deixem de topar amb documentació que només apareix en castellà en eixe web (a pesar que l'enunciat amb què s'enllacen estiga en valencià), com ara (en el «Portal Tributari» i altres llocs):

Per tant, segons el síndic de greuges, ¿hem de mirar cada enllaç i cada document per a esbrinar si l'administració complix les seues obligacions? Crec que seria més eficient, lògic, simple i respectuós que l'administració pública valenciana establira un pla gestió lingüística general —que no té o que no aplica— que s'aplicara sempre en cada acte administratiu. Això sí que seria un pla que donaria més confiança.

En canvi, es veu que el síndic de greuges preferix que no li s'acabe la faena, també fóra cas que haguera de tancar la paradeta.