dilluns, 12 de març de 2018

Ètica en dorment

Cal tancar preventivament els polítics i els ciutadans capaços de desmuntar democràticament la nació. La democràcia no pot posar en dubte la nació. Els forasters vindran de fora de les fronteres; a dins, la nació ideològica no pot admetre que el sentiment foraster utilitze la democràcia per a crear-se un espai de dret sense nació, un espai regit per la democràcia on les nacions són com la decoració heretada dels edificis gòtics i modernistes. I la samarreta de la selecció «masculina» («això« també és la nació) de futbol. El somni de la nació no produïx democràcies, però adorm consciències.