dimecres, 2 de juny de 2010

Urbanitat decorativa

Urbanitat

En primer lloc, plantifique un retall d'una urbanitat desitjada, però fragmentària i falsa. L'entorn de la imatge és ben contradictori amb el fons que podríem voler difondre sobre la qüestió. Això, les formes i els fons, que segons com ho retalles, tot pot voler dir qualsevol cosa.

Esta vegada és en Zèfir on tractem la qüestió punxeguda dels gèneres i els sexes gramaticals. Tinc ocasió, doncs, de repetir la meua proposta sobre els gèneres. No cal dir que els companys argumenten des de quasi tots els angles (i alguns ho fan en altres espais amb molt de profit) i és precisament eixe últim angle que pretenc cobrir amb la meua proposta: gènere el i gènere la, en lloc dels ben tradicionals i poc lingüístics masculí i femení.

Bé, com repetixc massa sovint, això serà l'endemà de la vespra. Mentrestant, mos conformem amb una certa urbanitat decorativa, ¿no?
Publica un comentari a l'entrada