dissabte, 12 de juny de 2010

Racions

Caramelets passats

En primer lloc tenim hui la ració diària de penitència per la desconnexió entre la política professional i la societat política, un fet que expressat aixina em sembla mal descrit, perquè tal com jo ho veig, en l'activitat social i en l'activitat política o sindical es reproduïxen els mateixos esquemes de comportament. Per tant, la mitjana del que fan els polítics es correspon molt a la mitjana del que fan els ciutadans. ¿Que no mos agrada? Poc es nota, ben poc, no gens, vaja, quan en qualsevol activitat professional que pugues consultar t'oferixen la faena sense iva. Ja s'entenen, doncs, l'acceptació que tenen alguns polítics professionals quan lluïxen cotxes, vestits o sacs de luxe regalats, o quan fan gala de familiaritat amb empreses contractades a dit.

Per un altre costat, em sorprén la telefonada d'una companya indignada amb els articles i documents de Gabriel Bibiloni sobre el llenguatge no sexista. Necessita desfogar-se després d'haver llegit el document de la Universitat de les Illes Balears, que no acaba d'entendre per què ha aparegut ara de nou en Infomigjorn, al cap d'unes quantes discussions sobre la qüestió en llistes i mitjans diversos.

És a dir, que em diu que ja n'està «fins a la figa» d'això que diuen que la referència a hòmens i dones, senyors i senyores, és carregós, o que les formes «el» (segons la denominació que propose per a substituir «masculí») plural ja fan sobrera qualsevol referència a la inclusió de l'«altre» sexe, el marcat, en eixe plural. Fins i tot em cita l'Alcorà (33.35), que parla de «musulmans i musulmanes». És clar, també és conscient que tant com no convé fer invisibles les formes «la», tampoc no cal duplicar qualsevol marca de gènere en totes les paraules. Del molt al massa, n'hi ha una passa, vaja.

Finalment, després de milanta volantins entre ordinadors i procediments, no aconseguixc instaŀlar l'Ubuntu 10.04 Desktop en l'ordinador vell de casa, el gran. Ni amb l'usb ni fent un disc d'arrancada. Per tant, hauríe de continuar la versió 8.04 fins que l'ordinador decidixca que deixa de funcionar (o estalvie per a posar-me al dir en maquinari. Toca, hui sí que ha detectat la targeta de la càmera).
Publica un comentari a l'entrada