dijous, 17 de juny de 2010

Freakades

¡Nyas!, corriola

Entre les novetats terminològiques de la temporada que acaba de fer públiques el Termcat no apareixen les freakades amb què la diputada Mollà Herrera (ipv) qualifica les expressions del senyor Camps Ortiz (crec que era este Camps; si era l'altre, tampoc importa massa, és el mateix pp). Eixa és la gràcia de la innovació terminològica, que sempre hi ha algú estirant (o espentant, segons com es mire). En este cas, en castellà ja hi ha el Clave que ha recollit friki (adaptat aixina al castellà). Mosatros pareix que mos ho pendre amb més calma.

Amb tot, va ser més bona la fagotització que denunciava Sanmartín Besalduch (pspv). Bé, quedarà com a fagocitació, que tampoc apareix en els diccionaris, però és previsible, més encara que els fagotistes generalitzen la seua pràctica pels carrers i per les places.

Hui no ha plogut, però tampoc ha fet massa calina. Amb tot m'acalore amb la poca ventilació d'este servei cortesà.
Publica un comentari a l'entrada