divendres, 1 de juliol de 2011

Geografia i física

Formigues lingüístiques

El Termcat mos informa que posa en la xarxa un diccionari de geografia física:


El Termcat publica en línia el Diccionari de geografia físicaEl Termcat publica la versió en línia del Diccionari de geografia física, elaborat l’any 2003 pel Termcat amb el suport del Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la coŀlaboració d’especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València.

El diccionari aplega més de dos mil termes pertanyents bàsicament a les àrees de la biogeografia, la ciència de sòl, la climatologia, la geomorfologia i la hidrologia. Cada article terminològic conté, a més de la denominació catalana, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives. Com a complement, hi trobareu una vintena de quadres que contenen més d'un miler de termes catalans.

Termcat, Centre de Terminologia. Diccionari de geografia física [en línia]. Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, 2011. (Diccionaris en Línia)


Ara ja, després d'uns quants anys de faena tediosa i repetitiva, em costa uns pocs minuts incorporar-lo al Multicerca, cosa que em satisfà però que he de reconéixer que és possible gràcies a l'estabilitat informàtica del Termcat, que està traguent la seua faena de manera continuada i consistent. Això m'evita haver de modificar cada dos per tres el codi html o Javascript del Multicerca. En este cas, només cal reproduir el codi de la resta de diccionaris del Termcat, modificar el número del diccionari i avant, ja funciona.

Mentres faig això, em diuen que s'està esvalotant el personal tècnic mitjà de promoció lingüística (altrament dits «traductors correctors») de l'administració del Consell de la Generalitat valenciana amb l'esment sobtat de les funcions de traducció i correcció en l'organigrama de la nova conselleria de turisme, cultura i esport valenciana:


Article 26. De la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
1. La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport assumeix les funcions que li atribueix l’article 68 de la Llei del Consell en matèria de proposta i execució de la política cultural relatives a teatre, música, cinema, exposicions i museus; llibre, biblioteques, arxius, patrimoni cultural valencià, política lingüística, esport, traducció i correcció de textos. S’exceptuen les relatives a bandes de música, societats musicals i pilota valenciana.

2. De la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport depenen els òrgans directius següents:
a) Direcció General de Patrimoni Cultural
Assumeix les funcions en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració i difusió del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble, museus, polítiques de foment del llibre i la lectura, patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, arxius, suport tècnic i promoció cultural, així com política lingüística, traducció i correcció de textos.


Eixa referència no havia aparegut mai —si no vaig errat— anteriorment en la descripció de l'estructura orgànica de l'administració del Consell de la Generalitat valenciana. Això fa pensar —entre altres coses— que Francisco Camps Ortiz ha «ideat» que podria concentrar tots els tècnics lingüístics en un mateix centre d'«alt rendiment» lingüístic. Una altra meravella valencianera, segur.

Bé, per ara són rumors i temors, però no pareix idònia la perspectiva quant a condicions d'accés i de salut laboral: les notícies de l'estat actual de les instaŀlacions del complex Ros Casares —que podria ser la destinació— no són gens positives pel que fa a l'aspecte físic del centre (espai i salut), i segurament tampoc tindria sentit eixa geografia laboral dels esforçats funcionaris lingüístics.
Publica un comentari a l'entrada