dijous, 14 de juliol de 2011

Formats i marques

Salvant vides

Un altre dia de proves de conversió al format Kindle. He assajat diferents procediments a partir del Word original, passant per diversos orígens per a un pdf i fent edicions diferents en html. Al final, per a documents molt llargs, el que em sembla que va millor és fer un html simple (negreta, cursiva, superíndex i subíndex) i posar-li l'extensió txt o transformar-ho al format azw. El resultat és un text tres vegades més lleuger que el Word inicial. Ara només cal aprendre a usar les marques html pròpies que utilitza el Kindle i incloure-les en l'edició simplificada.

Quant a altres marques o empremtes, hui que voten en l'hemicicle no sé quines canongies —amb la primera trifulga entre Oltra Jarque i Cotino Ferrer, el president catòlic de les Corts que la va insultar (veg. edl, 03.03.2010) quan era conseller—, entre les quals apareix Bellveser Icardo, he de recordar que la queixa al síndic de greuges número 108689 ha conclòs sense que la Institució Alfons el Magnànim haja complit els seues deures lingüístics, per la qual cosa el síndic li «suggerix»:


[...] promoga les actuacions necessàries per tal d'adaptar els continguts de les seues pàgines webs institucionals, i en concret les referides a la institució Alfons el Magnànim, al règim de cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana, perquè puguen ser visitades en valencià i en castellà.
Publica un comentari a l'entrada