divendres, 29 de juliol de 2011

Superíndexs i codis

Codis amb pintura

Em pensava que no podria, però quasi a última hora aconseguixc que funcione la macro i, tot i que siga un poc pedestre i poc elegant, aconseguixc que transforme en tot el document els textos en superíndexs de Word al format html, és a dir, amb la inclusió dels codis <sup>...</sup> a banda i banda del text. Tenint en compte la calfamenta de cap que m'ha costat, l'he de deixar escrita:


With ActiveDocument.Content.Find
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = ""
.Replacement.Text = ""
.Wrap = wdFindContinue
.Format = True
.Font.Superscript = True
End With
Selection.Find.Execute
Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1
Selection.TypeText Text:="<sup>"
Selection.Find.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = ""
.Replacement.Text = ""
.Forward = True
.Font.Superscript = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = True
End With
Selection.Find.Execute
With Selection.Font
.Superscript = False
End With
Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
Selection.TypeText Text:="</sup>"
Do While .Execute(Forward:=True) = True
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = ""
.Replacement.Text = ""
.Wrap = wdFindContinue
.Format = True
.Font.Superscript = True
End With
Selection.Find.Execute
Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1
Selection.TypeText Text:="<sup>"
Selection.Find.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = ""
.Replacement.Text = ""
.Forward = True
.Font.Superscript = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = True
End With
Selection.Find.Execute
With Selection.Font
.Superscript = False
End With
Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
Selection.TypeText Text:="</sup>"
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = ""
.Replacement.Text = ""
.Wrap = wdFindContinue
.Format = True
.Font.Superscript = True
End With
Selection.Find.Execute
Loop
End With


Segur que es pot millorar i deixar més neta de palla i brossa, però amb este primer esbós crec que ja puc fer la resta de macros de conversió de codis seguint el mateix procediment repetitiu d'inserció de codi i aplicant-hi les substitucions habituals.

D'altra banda, les oficines de la coalició Compromís que hi ha davant del riu, prop de les Corts, en València, han estat decorades amb uns codis ben eloqüents sobre el rostre dels polítics representats. Per sort, a voltes no compta tant la imatge que tenen o el vestit que lluïxen, sinó la faena que fan, encara que els sàpia mal als de les escopinyades de pintura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada