dilluns, 6 de setembre de 2010

Llengües exigibles

Tal com raja

Ferrant, ferrant perdrem l'ofici, que diuen. No és que la càmera de fotos s'haguera acabat de trencar, sinó que simplement va coincidir que mentres la manipulava li se van acabar les piles. I, au, vaig pensar que ja era definitiu. Encara sort que vam passar per una botiga de coses de segona mà i mos en vam comprar una versió anteriot (Nikon Coolpix 4600) per vint-i-quatre euros, que és un preu suportable. Només llavors me se va ocórrer que podria ser que foren les piles, ja que la nova tampoc no anava amb les mateixes piles. Les vaig carregar i, sorpresa, tot correcte. Ara tinc dos Coolpix.

També deu ser cosa de les piles el que els passa a alguns professors d'universitat amb la pluralitat lingüística, que es veu que no se les recarreguen mai quan es tracta d'aprendre algunes llengües com ara el català. I això que simplement se'ls demanarà «un nivel medio alto» («Cataluña exigirà el catalán a sus profesores per sin examinarlos», El País, 04.09.2010), és a dir, el de bup o secundària, que si és com el de francés o anglés, deu tirar més cap avall que altra cosa.

Com és habitual, mos podem fixar en les paraules del ministre d'educació espanyol, Ángel Gabilondo, que es «mostrà contrari a "fixar una llengua com a condició per a ser professor d'una univesitat"». Caram, per a ser professor de secundària sí que cal superar la prova d'espanyol per a estrangers —en el cas dels estrangers, és clar—, però, clar, si busques una mica més, trobes convocatòries per a professors universitaris en altres bandes de l'estat espanyol que contenen el requisit següent:


La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de su país de origen y traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo del concurso y cuyo conocimiento será exigible a todos los participantes. A tal fin se celebrará una prueba de conocimiento, de la que estarán exentos los concursantes de nacionalidad española y los que acrediten estar en posesión del dele.


¿De alguns què parlen quan parlen de llengües?
Publica un comentari a l'entrada