divendres, 28 de juny de 2013

Sindicalisme de l'ocasió

Els retalls es poden reciclar per a fer manualitats, si són de paper; per a fer pastetes per als xiquets, si són de la massa de les coques; per a reomplir de colorets, si són de goma d'esborrar de colors diversos... I mil possibilitats més. Però n'hi han que no porten res de bo, els de la sanitat, que ens retalla els drets i la condició de ciutadans i ens fa clients de la malaltia. I els inteŀlectuals que retallen per la banda de l'ètica, que ens fan dependre de l'eventualitat, la conjuntura i la covinença més estantissa. El sindicalisme de l'ocasió no mira les causes ni valora les conseqüències, només veu la conjuntura i branda el desencís, barata el benefici comú pel profit interí d'uns pocs. El camí és fet d'entrebancs, i hi ha qui va fent els clotets per a entropessar.

Es fa llarg, esperar, cantava aquella xica. I trist i molt tard.