dijous, 2 de maig de 2013

Llengua de segona

Fa poc més d'un any, la consellera Catalá Verdet (pp), de Torrent, que demanava disculpes als seus correligionaris per haver parlat en valencià en un acte del seu partit (veg. el vídeo), mostra la seua coherent interpretació del lloc on situa ella la seua llengua:

Senyora Albiol, el primer que deuria vosté retirar és que el valencià és el nostre català. Això és una ofensa per a estos valencians, ¡una ofensa!... ¡Una ofensa! [...] Que vosté tracta el nostre valencià com una llengua de segona i una entitat de segona del català, i això és una ofensa i li demane, per favor, que ho retire com a valenciana.

Es veu que per a ser dirigent del Partit Popular has de discriminar persones de primera i de segona (i de tercera, etc.). Tanmateix, no hauria de ser consellera d'educació i cultura algú que pensa que hi ha llengües de primera i de segona. Ara, que una vegada decidit que sí que n'hi han, és realment malaltís tractar de segona la que és la teua suposada llengua pròpia, com fa la consellera en demanar disculpes.

Per cert, sembla que la consellera va participar de voluntària lingüística ensenyant valencià a la diputada Sanz Alonso (d'Esquerra Unida). Pel que hem vist en el vídeo de l'acte on demanà disculpes, millor haguera estat que haguera complit la seua obligació política i haguera ensenyat un poc d'educació lingüística dins del seu partit.

Publica un comentari a l'entrada