dimarts, 9 de novembre de 2010

Gerardo Camps Devesa només en espanyol

Hui recicle una mica de la meua faena quotidiana i empelte este tros de rèplica al conseller d'economia valencià:


Queixa núm. 100342

Benvolgut síndic de greuges:

Em sap greu constatar que en la conselleria d'economia valenciana perden un llençol amb cada bugada. Si per una banda m'alegre un poc que finalment, al cap de més de dos dècades d'autonomia i de la Llei 4/1983 valenciana, hagen estat capaços de publicar els pressupostos en valencià --bombos i platerets per això, ¿no?--, una obligació lingüística que és antiga i que no sabem encara per què incomplien, podem constatar que l'impuls de compliment de la legislació lingüística vigent és de curta volada i que no som precisament «pioners» o «capdavanters» en esta qüestió respecte d'altres autonomies, si no és per tot el contrari, per la violació dels drets.

Per exemple, el senyor Gerardo Camps Devesa --o qui li redacte els papers-- es veu que desconeix la Llei 30/1992, que, com bé sabeu, obliga a seguir el procediment en la mateixa llengua que l'ha iniciat este ciutadà. Per això deu ser que podem vore que el document remés està redactat en espanyol i no en català.

D'altra banda, el compliment de la conselleria només es podria considerar satisfet si esta institució haguera establit un protocol d'actuació administrativa que respectara els drets lingüístics dels ciutadans, tal com supose que eixa administració respecta la resta d'obligacions que té, és a dir, d'inici i no a remolc i com a conseqüència de les queixes ciutadanes o de les sentències judicials. En eixe sentit infractor podem trobar documentació informativa i oficial en el mateix web de l'administració que està redactada únicament en castellà com el manual d'usuari de wRedas (ací), el contingut de la secció denominada «Control d'Ajudes de l'Estat» (ací ), un botó que diu «Entrar a la aplicación» (ací), l'«Esquema simplificat de procediment de gestió d'ajudes» (ací), la Ge-factura (ací), i crec que no cal continuar, perquè la llista d'incompliment és terminable, però només quan la conselleria decidixca complir les seues obligacions pel que fa als drets lingüístics dels ciutadans valencians que volen fer servir el valencià.

Voldria tornar-li a assenyalar al síndic de greuges que quan la discriminació lingüística que practica injustament la Generalitat valenciana sempre afecta els ciutadans que volen fer ús de la mateixa llengua, es tracta d'alguna cosa més greu que un error puntual, atés que en fer-se una pràctica institucional habitual esdevé discriminació, és a dir, una violació flagrant de l'article 14 de la Constitució espanyola per raó de llengua.


Com sempre, en les llistes de filòlegs i saberuts de normativa i d'estàrndards podem continuar preocupant-mos per com de perillosos són els «calcs» lingüístics, però crec que és evident que on hi ha un calc hi ha un joc lingüístic, intercanvi, creació i recreació. Si tant mos preocupen, en el futur pot ser que no fem ja calcs en valencià, si tant fem per eradicar-los...

Cap comentari:

Publica un comentari