dimecres, 12 de maig de 2010

Lògica lingüística

Tot és possible

«Volvido», diu la diputada Quinzá Alegre, que ha corregit immediatament, «vuelto». És el que té la llengua, que dóna més opcions de les que fem servir, però la normativa, la «legislació» de la llengua, establix els límits de l'acceptabilitat. Més avant, em diuen que el diputat Cortes Llopis, enmig d'un discurs atarantat, inventa el gènere «fémino». ¡La llengua per a qui la treballa!, indubtablement.

Per cert, parlava Cortes Llopis de la llibertat d'educació, d'empresa educativa, per extensió... Ni més ni menys que un representant del partit del govern valencià, que pretén tallar les emissions de la televisió i ràdio públiques catalanes que arriben al País Valencià. ¿Quina llibertat estan ensenyant en l'educació, per tant? ¿La llibertat autoritària? ¿La dictadura llibertària? Llibertat per crear centres educatius (de l'Opus, per cert), però censura de la comunicació i informació lliures. Tal com diu la lògica de Fernando Savater en rèplica a Jesús Mosterín, «si veig (el baló / la iaia) al pati, li pegue amb el peu». Sí, hi ha qui tracta la iaia com si fóra un baló; i qui diu la iaia, diu els bous, que es veu que sí que són per a pegar-los patades.

I acabant ja amb un altre puntelló a la lògica: el lliure mercat sense adobs socials democràtics, és a dir, la desregulació dels mercats financers, que ha provocat beneficis privats i ruïna social pública, negocis fraudulents, amiguisme i clientelisme en personal eventual dins de l'administració pública, càrrecs públics amics dels jutges de la seua causa, diputats que violen els drets constitucionals i continuen en els càrrecs, adjudicacions a dit, imposts sobre les rendes del treball i no sobre els guanys especulatius, frau fiscal, finançament iŀlegal dels principals partits polítics (pp en primer lloc), irresponsabilitat pel dany a la hisenda pública, etc. ¿Resultat de l'operació? Rebaixa del 5 % en els sous dels funcionaris públics. Les oronelles fan l'estiu. I si no vénen, les pintem.
Publica un comentari a l'entrada