divendres, 18 de desembre de 2009

Metzines subtils

Dinar transparent a l'Arrop

Ha arribat un regal enverinat de Morera Català per als funcionaris de les Corts. La informació que he rebut dia:


Enric Morera ha fet donació de set paperetes de loteria del partit Bloc Nacionalista Valencià a tots els treballadors de Les Corts.
Això m'ha provocat un intens debat interior, després de recordar, entre altres notícies, que:


Dinamarca aplica tolerància zeroAltres països, com Dinamarca, apliquen una política de tolerància zero: com a màxim, «una pastilla de xocolate, un llibre, o una botella de vi» són els exemples que dóna l'Autoritat de l'Ocupació Pública, un òrgan que ha redactat un codi ètic comú per als funcionaris danesos i que incentiva als organismes públics a ser encara més severs quan ho creguen necessari. Dinamarca és el país menys corrupte del món, segons l'índex de percepció de la corrupció de l'ong Transparència Internacional, que treballa en aquesta matèria igual que l'ong Access Info Europe.


Després del debat, no tinc inspiració per a res més. Espere que el dinar amb els companys de treball —que mos paguem mosatros— em resolga algun dubte. El dinar no serà en el nou Arrop de València, on fan moltes coses bé —la gamba de Dénia, sempre—, però no tenen la carta en valencià, que és un error molt important.