diumenge, 6 de desembre de 2009

Cita dominical / 59: Pompeu Fabra i Poch

Mirant amb retòrica.


En els vebs en xer ja no sembla que seria tan difícil el restabliment de les formes antigues en sc (merèixer, meresc), i encara menys en els verbs de la tercera conjugació que fan la tercera persona en eix (patir: patesc). No deixa, però, de constituir una incongruència, en aquests verbs, com en aquells, la coexistència de les formes d'indicatiu meresc, patesc, etc., i de les de subjuntiu mereixi, pateixi, etc. O és que, en reemplaçant mereixo, pateixo, etc.,, per meresc, patesc, etc., ¿tractaríem al mateix temps de reemplaçar mereixi, pateixi,, etc., per meresca, patesca, etc.?
Pompeu Fabra i Poch, «231. 7 xii 1920», Converses filològiques, i, a cura de Joaquim Rafel i Fontanals.El mestre feia preguntes retòriques.
Publica un comentari a l'entrada