dijous, 9 de març del 2023

Neutralitat insidiosa

L'endemà del dia que tocava —la mani d'ahir—, trobe en les pàgines del curset que faig en línia sobre perspectives de gènere en l'administració no tan sols uns termes incorrectes on apareix «cristall» en lloc de «vidre», sinó una incoherència entre el que es predica actualment quant al gènere i la gestió que es fa de la producció lingüística en valencià. Hi ha errors en el contingut, en la interfície i en la gestió de la comunicació entre els alumnes i els docents. A estes altures, no són errades, no són simples problemes d'actuació, sinó que denoten errors conceptuals, perquè no és acceptable que, al cap de tants anys, els qui dissenyen i programen estos entorns no hagen previst i fixat correctament les dos versions lingüístiques del web.

A banda, acabe de llegir l'apartat corresponent a la discriminació indirecta:

Es considera discriminació indirecta [...] la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres posa les persones d'un sexe en desavantatge particular respecte a persones de l'altre, llevat que aquesta disposició, criteri o pràctica puguen justificar-se objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguen necessaris i adequats.

Entre els claudàtors dia «per raó de sexe», però hi podem posar «per raó de llengua». I podríem concretar més encara: «per raó del valencià». I amb eixa concreció obtindríem una discriminació indirecta de manual, perquè ja no sol és només directa, sinó que també es dissimula la malifeta i s'aparenta molt una neutralitat insidiosa.

2 comentaris:

  1. Encara que fóra una anècdota, el cas de Ferran Suay cal que no s'oblide.

    ResponElimina
  2. I el de Manel Vidal (Zona Franca de TV3) o el de Gray Lineker (BBC). No són els Villarejos i Machenes els qui més mal fan, les democràcies les van malmetent sobretot els demòcrates de llanderola.

    ResponElimina