dijous, 7 de novembre de 2013

Persones i periodistes

Pep Ramada ha fet un exercici de periodisme —també exercici i periodisme— mentres corria darrere del vicepresident valencià Ciscar. Ni més ni menys li ha demanat si pensava dimitir, ja que Ciscar era l'autor inteŀlectual de l'ero d'rtvv que els tribunals havien tombat per, entre altres motius, violar drets fonamentals dels treballadors i treballadores. El vicepresident deu pensar que ell complix amb les seues obligacions, és a dir, la faena habitual: degradar, arruinar i tancar els serveis públics —per poc de servei que haguera donat fins ahir Canal 9—. Pep Ramada estat capaç de mantindre la professionalitat inquisitiva i la seua indignació com a víctima d'una injustícia. Entre tots els treballadors i treballadores de la cadena també hi ha bons professionals. Un poc d'això ha tingut ocasió de mostrar Pep Ramada, «persona i periodista» —que és com firmava la seus crònica ahir des de l'hemicicle valencià.