dissabte, 30 de novembre de 2013

Goku valencià

Ahir va ser el dia més estrany, entre el dol pels companys que perdien la faena en Nou i l'abaixó de Vicenta Cecília. Vam socórrer Vicen i les xiquetes i hem anat a la mani de hui contra el saqueig i el tancament del servei de televisió pública valenciana, no vullgues saber per què, però ja ho saps. De permís sense fer-ne un brot estaran els treballadors de l'ens, pagat amb diners públics, aixina tanquen la telelvició i aixina resolen el mal pas els paràsits —Fabra Part, Castellano Gómez i companyia— del pp que puŀlulen en l'administració valenciana.