dimecres, 9 d’octubre de 2013

Llum solar i aigua de pluja

Sents i veus actituds, declaracions i comentaris que fan referència a la política social, laboral, econòmica i democràtica —mos hem enterat hui que en el parlament espanyol fan «llistes negres» de públic—, i arriba el moment del dia —el pitjor, troba— en què passes de la indignació a la resignació i al decaïment. Llavors has de procurar-te de nou energies físiques i mentals per a reaccionar i tornar a ser persona. És llavors quan t'arriba un missatge de Som Energia amb l'enllaç a una notícia de trellat:

1.700 hogares holandeses compran su propio aerogenerador y establecen un nuevo récord mundial de crowdfunding

Eixa experiència no és traslladable per ara al País Valencià. Ben mirat, el ministre espanyol Soria hauria d'anar allà a estudiar quin impost els aplica per «defraudar» les expectatives de guany de les elèctriques, tal com fa ací amb la regulació de l'autoconsum, que en lloc d'afavorir té l'objectiu de perseguir i «sancionar» els qui fugen del consumisme contaminant i insostenible de l'energia que proporcionen les empreses que controlen el sector. Que mos controlen l'aigua i la llum, és a dir, la vida. Qualsevol dia mos cobraran pel testos dels balcons, que van amb llum solar i aigua de pluja.

Publica un comentari a l'entrada