dimecres, 16 de novembre de 2011

Trastos

Què diuen i com ho diuen

Quant a les coses que passen en Dénia, l'alcaldessa sembla que té molt de mèrit, ja que es veu que és l'alcaldessa per a la imposició del castellà i l'incompliment de les lleis, tot i que aplica l'altre broc per als seus «súbdits» funcionaris, que es veu que això és el que deu pensar que són alguns funcionaris municipals —trastos, vaja—, vist com ha tractat un tècnic (lingüístic) preocupat per la seua faena i que fea informes públics per a resoldre les mancances de l'activitat pública.

En eixe sentit, m'ha arribat la resolució del síndic de greuges de la queixa 1100202, relativa als mateixos rètols que el tècnic considerava que calia esmenar. En eixa queixa, formulada en valencià, l'Ajuntament de Dénia, botant-se la legislació lingüística, responia en castellà:


En contestación a su escrito, referencia nº queja 1100193, de paneles informativos en las zonas comerciales (Loreto/La Mar/Marqués de Campo/La Via/Explanada Cervantes/Raser), hemos de comunicarles que revisados cada uno de ellos, y en especial los nombres de las calles que figuran en los paneles, no encontramos error alguno y se ajustan en su totalidad al callejero de nuestro municipio.


Per sort, el síndic li responia amb la legalitat en la mà:


[...] hem de recordar-li els deures legals que la Constitució i la legislació vigent li imposa de respectar els drets lingüístics dels administrats, i d'utilitzar en tots els procediments i en qualssevol altres formes de relacìó amb ells, la llengua (castellà o valencià) que trìen.


Pel que fa als rètols, doncs, una «recomanació» semblant. Recomanació, que és l'única cosa que es veu que pot fer el síndic. És a dir, incomplir la legislació lingüística és motiu de recomanació; complir amb professionalitat però botar-te la burocràcia, és objecte d'expedient disciplinari. Aixina es fan les lleis en esta democràcia.

I jo, com a comiat temporal, una cinta amb Ballester Costa i Pañella Alcàcer, un duet dels durs. La resta del matí, passant documents entre unitats de disc, mentres mos organitzen la qüestió informàtica, i canviant papers i «trastos» de lloc.

Cap comentari:

Publica un comentari