dilluns, 7 de novembre de 2011

Lingua intermedia

Bolets traductors

Ha passat prou de temps, però casualment he topat amb una confirmació indirecta de les meues sospites pel que fa a la traducció d'Orhan Pamuk al català: es fa a través d'una altra traducció. Ho comenten Suna Kılıç i Alef Yayinevi l'article «La traduzione letteraria turco-catalano» del número 18 de Quaderns de Traducció (la negreta és meua):


Nel 1998, Edicions 62 pubblica El llibre negre d’Orhan Pamuk nella collezione di «Les millor obres de la literatura universal. Segle xx». L’opera è tradotta da Víctor Compta e nel 2003 un’altra opera dell’autore, tradotta di nuovo da Compta viene pubblicata dalla casa editrice La Magrana; contiene la dichiarazione del titolo originale: «Yeni Hayat», però nessuna informazione sulla lingua di partenza. Come si sa dopo il premio letterario Nobel, Bromera raggiunge un accordo per pubblicare una buona parte delle opere dell’autore con l’annuncio: «La contractació dels drets de traducció, que l’editorial gestionava des de mesos abans de la concessió del Nobel, esdevé una de les operacions literàries més ambicioses dels 20 anys de trajectòria de Bromera». E vengono pubblicate: Ell castell blanc, Istanbul, Em dic vermell, Altres colors tradotti da parte di Carles Miró, El museu de la innocència tradotto da Ramon Monton». A questo punto possiamo dire che il premio Nobel non ha cambiato il destino delle traduzioni d’Orhan Pamuk in catalano: le traduzioni sono fatte da una lingua intermedia.


Ni Bromera ni Ramon Monton em van respondre. Ara ja ho sé.

2 comentaris: