dijous, 20 d’octubre de 2011

Els percentatges que s'unflen

Magnitud escalar

La diputada del Partit Popular Amorós Granell (ple de les Corts valencianes, 19.10.2011):


¿Sap vosté el que paga l'estat? El 18 %. Sap vosté el que paga l'usuari? Aproximadament, un 15 %. Sap vosté el que paga la Generalitat valenciana? Un 77 %. Si això li sembla que no és fer un esforç, doncs, bé, que baixe algú i que ho veja.


Ho diu en castellà i exclamant-se. Un gran esforç, sense dubte, fins a aconseguir ¡un 110 %! El mal no és que ho diga i que l'erre, és que ho crida amb vehemència i prepotència. Però, bé, els diputats del seu grup estan per a aplaudir i, la resta, trau els comptes d'aquella manera.

Ho pense i, vaja, molt de quinzeeme tenaç i andarec caldrà que hi haja per a reforçar la democràcia i l'estat social i de dret —és a dir, de benestar— si mos les hem de tindre amb l'amnèsia permanent que mos fa osciŀlar electoralment entre les elits polítiques i econòmiques de la dreta i les elits polítiques i econòmiques dels que s'acosten al caliu del poder privatiu dretà. Els falcons els haurien d'amollar en els parlaments, on, per cert, tampoc hi ha avions, però sí massa èmuls de Carlos Fabra.
Publica un comentari a l'entrada