dimecres, 26 d’octubre de 2011

Àrdua labor

Borriana no classifica B

En Borriana sembla que faran unes oposicions per a un lloc de treball de tècnic lingüístic, però l'han classificat en el grup C1 (i no en l'A2, que és el que és habitual). No cal dir que les funcions no pertanyen tant al grup C1 com a l'A2, si més no, tal com dia en 1999 la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat valenciana. «Assessorar», «dinamitzar i impulsar», «programació de campanyes», «traduir». Només li falta «decretar», vaja.

I la curiositat —jo diria que impugnable— no s'acaba ací:


Es valora a raó de 0,20 punts per cada mes complet de serveis en actiu en l'Administració Local com a TRADUCTOR CORRECTOR DE VALENCIÀ, en règim de funcionari o laboral, subgrup de titulació C1: fins a un màxim de 7 punts.


És a dir, que si algú ha tingut la sort de treballar en un grup superior —en què es troben classificats la majoria dels llocs de tècnic lingüístic—, no diu si li ho contaran. Però, una redacció més curiosa encara:


Es valoren les titulacions acadèmiques següents, fins a un màxim d'1 punt: Llicenciatura en Traducció i Interpretació o Filologia Catalana.


Sí, el màxim està clar, però, ¿a com va la titulació? Això sí, ni més ni menys que el diploma de mestre de valencià expedit per la Conselleria d'Educació es cotitza a ¡3 punts! Almenys en este cas no cal tindre cap titulació de teologia, tal com passava fa alguns anys per a ser administratiu d'un altre ajuntament valencià.
Publica un comentari a l'entrada