dimarts, 24 de maig de 2011

Traducció democràtica real

Google mos traduïx la democràcia real

I ara, després de les eleccions que ho han remogut tot i sembla que res no canviarà massa encara, convindrà continuar la faena del canvi de cada dia. Rescate de damunt la taula l'article del diari El País (25.04.2011) que, al cap d'un mes té encara més vigència:


El Consell d'Europa suspén Espanya pel finançament fosc dels partits


La investigació veu especialment opaques les ajudes municipals[...]

L'infome assenyalava l'existència de «males pràctiques» en un punt on «els riscs de corrupció són particularment alts», tenint en compte a més que, segons els informes del Tribunal de Comptes, el 25 % dels ingressos dels partits prové de les seues seus locals.


Sobre això, què s'ha resolt amb les eleccions: un bon no res. Crec que les propostes del moviment «Democràcia real, ja» no s'acosten a eixe detall, però tenen un bon enfocament:


1. ELIMINACIÓ dels privilegis DE LA CLASSE POLÍTICA:

• Control estricte de l'absentisme dels càrrecs electes en els seus respectius llocs. Sancions específiques per desistiment de funcions.

• Supressió dels privilegis en el pagament d'impostos, els anys de cotització i la suma de les pensions. Equiparació del salari dels representants electes al salari mitjà espanyol més les dietes necessàries indispensables per a l'exercici de les seves funcions.

• Eliminació de la immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció.

• Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.

• Reducció dels càrrecs de lliure designació.


Supose que això necessita ampliació i concreció de cara a la possibilitat de participació ciutadana en la vida pública (partits, plens municipals, iniciatives legislatives, peticions parlamentàries...), de la transparència i difusió dels comptes i contractes públics, de la intervenció governamental en els àmbits «no governamentals» (tal com es fa amb les fundacions i ong), de la fiscalització pública de la tasca política i molts altres mecanismes d'enriquiment del sistema democràtic que no es practiquen per ací.

I un altre dia, és clar, vorem per què la versió en valencià del web l'ha de fer el traductor de Google, ¿oi?
Publica un comentari a l'entrada