dimecres, 25 de maig de 2011

La llengua del magnànim

Fem en valencià a Gandia

Escriu el director de la Institució Alfons el Magnànim al síndic de greuges per a rebatre una queixa sobre el web institucional. Una mostra petita però simptomàtica del resultat de la gestió dels béns públics que es du a terme. És clar, li envie una resposta al síndic respecte dels comentaris que fa el director tan magnànim amb ell mateix:


Ref. queixa núm. 108689

No crec que calga asssegurar-li al senyor director de la IAM que no posaria jo mai en dubte les lleialtats de la IAM. En qualsevol cas, les lleialtats de la Diputació de València no són l'objecte ni de la meua queixa ni crec que tinguen res a vore amb el compliment efectiu de la legislació lingüística vigent.

L'escrit del director de la Institució Alfons el Magnànim està datat en desembre del 2010: estem en maig del 2011 i cap dels punts assenyalats en la resposta institucional no s'ha complit (almenys en el web de referència: http://www.alfonselmagnanim.com), web que continua incomplint el seu deure de disponibilitat lingüística. I no cal dir que desitjaria que una hipotètica i rigorosa «re-construcció» resolguera els problemes del web, però em veig obligat a pronunciar-me sobre la faena feta. La que s'hauria d'haver fet o la que s'hauria de fer, pertanyen sempre a un altre món fora del nostre abast.

Les mancances reals del web, que contradiuen la resposta «descriptiva» del director de la IAM, m'indiquen que la institució no du a terme una gestió metòdica i rigorosa de les seues obligacions envers els ciutadans, per la qual cosa he de reiterar la meua queixa sobre la qualitat d'una de les «dedicacions quotidianes» de la institució.


Més tard regire el meu arxiu de queixes per a trobar què em van dir sobre la mateixa qüestió fa una dècada. I estenc la meua resposta en un altre missatge al síndic:


Per cert, acabe de consultar el meu arxiu i he pogut observar que la meua queixa 012344 (del 2001) ja es fonamentava en les mateixes mancances del web de la IAM i altres webs de la Diputació de València. De fet, ja em van indicar (04.12.2001) que el director de la IAM havia disposat que es posara en funcionament el web també en valencià. No cal dir que els anys passen de pressa...


Moltes d'estes petites faenes mal fetes són la substància sobre la qual suren la resta de fenòmens «atmosfèrics» que denominen crisi. Crisi de valors, d'ètica, de democràcia.