diumenge, 1 de maig de 2011

Cita dominical / 132: Antón Costas Comesaña

Mirant la innocència corrupta.


Ara bé, el fet que m'interessa destacar és que encara que la societat les considere corruptes, els que les practiquen no tenen consciència d'estar cometent actes iŀlícits i immorals. Es pot comprovar observant la rapidesa amb què els responsables de les agències d'avaluació del risc de les entitats bancàries que han segut rescatades amb fons públics han tornat a desplegar la mateixa classe de conductes de risc o de pràctiques salarials que van dur a la crisi i a la fallida.

[...]

És urgent una ètica per a economistes, especialment quan fan de proponents de polítiques. Tal com ha assenyalat George DeMartino, de la Universitat de Denver, el fet de proposar polítiques radicals de lliure mercat des de posicions analítiques amb escassos fonaments empírics ha dut prestigiosos economistes a caure en una important fallida ètica.
Antón Costas, «Corrupción inocente», El País, 17.04.2011.

Publica un comentari a l'entrada