dissabte, 23 d’octubre de 2010

Lleons i gatets

Lleons en Alzira

Els lleons de la normativa, dels models estàndards i de la didàctica mos hem reunit en Alzira en les segones jornades de Taula de Filologia Valenciana (tfv), eixa associació que funciona en un àmbit on funcionar vol dir molt, a pesar que siga com un xiquet de bolquerets que encara es xupla els dits dels peus.

Al final, els lleons (de la normativa) hem estat més aviat gatets (dels models estàndards), ja que no ha segut cap inconvenient adaptar-mos a la ribera valenciana en lloc de continuar pensant que estem en la sabana africana. Deixaré el resum per a dilluns i només assenyalaré hui que hi hem participat amb èxit una sixantena de persones de tots els llocs del País Valencià i amb la participació esteŀlar d'Albert Pla Nualart, que mos ha aportat una estranya concordança ideològica que ha contrastat amb l'enfocament polític predominant rutinàriament en els ambients valencianistes (o catalanistes).

Els calbots arribaran, per tant, simplement perquè estem massa interessats en l'estil i oblidem que estem perdent el fons.