dijous, 21 de febrer de 2013

Reciclatge de codi


Un poc de codi per al Multicerca:


<script type="text/javascript">
  function searching() {
   var t = document.getElementById('xxxsearch');
   parent.dadesnoves.location = 'http://***' + t.p_valor.value;
 
  }

</script>

<form id="xxxsearch" action="javascript:searching();" method="post">

<p>Paraula/es:
<br><input name="p_valor" /> 

<input onclick="searching()" type="submit" name="submit" value="Cerca" />
</form>
Supose que encara és més simplificable i aclarible, però no en sé més i ja em servix aixina. Amb això aconseguixes un quadre de cerca on escrius una paraula i, en fer clic, el resultat correspon a la pàgina de l'entrada corresponent del diccionari. Això funciona en el cas dels diccionaris que construïxen l'adreça de les seues entrades d'eixa manera. En el cas del Multicerca, això funciona en el cas dels diccionaris Merriam-Webster (49) i Collins (49.1) i altres. El codi el vaig agafar de la versió antiga del cercador dels vocabularis de la Universitat Jaume I, que fa temps que van deixar de funcionar —em van dir que els tornarien a activar, però no res: almenys he pogut reutilitzar-ne el codi.