dilluns, 18 de febrer de 2013

Fumats d'opi

L'opi de la política
La consellera Bonig Trigueros dia (14.02.2013) mig torbada per l'exaltació dialèctica:
[...] como dijo aquel gran político, de izquierdas, la política es un arte de realidades y de proyectos, no un fumadero de opio, señorías. Mire usted... Sí, lo dijo Indalecio Prieto en 1939.
[...]
Errare humanum est, decía César.
Llàstima que la seua gestió s'acoste amb el mateix rigor a l'interés públic. Era innecessari el recurs a Indalecio Prieto, però, vaja, per la documentació sobre la frase que podem trobar (estudi de Ricardo Miralles), la citació no és de 1939 sinó de 1918. Va encertar l'autor, que és el que pretenia: aconseguí l'efecte d'exhibir un poc de cultureta llibresca i s'apropià d'un altra referència de l'oposició socialista. No està malament, tot i que tot això siga ben inútil i un malbaratament de recursos per a la ciutadania. La citació llatina següent, que atribuïx a un tal «César» (sense més especificacions), ja deu pretendre algun honoris causa peperum. El seu César, si és que parlava llatí, la podia dir, és clar, però el cas és que els llibres de citacions llatines mos envien a un repetit però no del tot confirmat Sèneca, i a un més probable sant Jeroni (amb la forma errasse):
Igitur quia et errasse humanum est; et confiteri errorem, prudentis: tu quicumque reprehensor es, tu me obsecro emenda praeceptor, et verbum de verbo exprime.
Això caldria, tal com dia sant Jeroni, algú que corregira un poc el discurs parlamentari, no sols per la forma, sinó sobretot pel contingut, perquè hi hauria d'haver debat ciutadà d'idees, de propostes, no tan sols exhibició de mentires per a estafar la ciutadania. Però és el que n'hi ha.