dijous, 7 de febrer de 2013

Poor white

Gallina bianca

Estem pegant-li voltes a això de les traduccions, i deu ser per això que en la noveŀla Tinker Taylor Soldier Spy (1974) de John le Carré (i en les versions francesa, catalana, castellana i italiana) trobe açò:

  • Jim Prideaux was a poor white of the teaching community.
  • Jim Prideaux était le pauvre Blanc de la communauté enseignante.
  • Jim Prideaux era un pobre desgraciat dins la comunitat docent.
  • Jim Prideaux era un paria en la comunidad docente.
  • Nella comunità degli insegnanti, Jim Prideaux non sarebbe certamente diventato la gallina bianca.
  • Això del «poor white» apareix en el Merriam-Webster, el Collins i també l'Oxford, però em deixen dubtant sobre si realment eixe concepte, que situen als eua, és el que l'escriptor ha volgut traslladar a Anglaterra. Com que no en sé més, supose que sí. De fet, en les traduccions la cosa està clara, excepte en la versió francesa, ja que no he sabut localitzar en francés eixa expressió calcada de l'anglesa. Ara bé, sembla que la que més recrea l'expressió és la versió italiana, que pareix que aixina s'acosta més a la connotació del sentit original. L'estava llegint en català, però puga ser que alterne de tant en tant amb la versió italiana, sobretot si manté eixe to.