dimarts, 6 de març de 2012

Tracamanda de paper

Algú s'ha pegat un tastafaves

La nova versió de visualització de Google per ara dóna problemes en la lectura dels llibres del Google Llibres, almenys en el Firefox i el Chromium del meu Ubuntu. Només hi puc llegir els fragments dels llibres que tenen la visualització de fragment. Els altres presenten simplement la pàgina en blanc on es suposa que hi hauria d'haver el text. Estava buscant la tracamandana que em comunica el company elxà Joan-Carles Martí i Casanova i he hagut de llegir l'entrada del diccionari de Joaquim Martí Mestre en paper, perquè la pàgina del Google es queda en blanc. El diccionari recull tracamandana, tracamandar i tracamander(o) -era. El paper és un recurs segur i disponible, i encara és més ecològic, segons algun estudi que hi ha en la xarxa, que els lectors electrònics. I, segons com, també és menys tracamander.