dimarts, 20 de març de 2012

Enllaços i marques

Desmarcades

Un tal Gos Groc m'envia un munt d'enllaços que semblen vius i actuals per a lligar les referències dels decrets de canvi de nom dels municipis valencians del web Eines de Llengua. Ha estat una alegria rebre eixa coŀlaboració inesperada i espere fer-la servir, tal com li he dit al Gos Groc, abans que arribe un altre càrrec públic de la Generalitat valenciana que decidixca desfer la faena feta i canviar de lloc tota eixa informació, tal com feren fa uns anys quan eliminaren el cidaj, desaparició que hem patit bastant.

I parlant de material rebut, cal esmentar la impagable faena de Silvia Senz que, a més, mos ha fet el favor de fer-mos conéixer en el bloc Addenda et Corrigenda l'aportació de Juan Carlos Moreno Cabrera «Acerca de la discriminación de la mujer y de los lingüistas en la sociedad. Reflexiones críticas», article que respon adequadament a algunes qüestions metodològiques que alguns lingüistes no sempre tenen en compte quan fan una tasca que els sembla tan «asèptica», pel que sembla. En fi, tal com diu Moreno Cabrera:


Hasta donde alcanza mi conocimiento, ninguna guía intenta cambiar la competencia gramatical, sino la actuación gramatical y, como todas las lenguas ofrecen diversas posibilidades de expresar lo mismo, se pide que se elija la menos ofensiva para aquellas personas que se puedan sentir discriminadas, que no tienen por qué ser todas. A mí meparece razonable la idea de que no hay que esperar, por ejemplo, a que todas y cada unade las personas de piel oscura o de etnia gitana se sientan discriminadas para actuar respecto de los usos racistas de la lengua española, que los hay.
Publica un comentari a l'entrada