diumenge, 18 de març de 2012

Cita dominical / 177: Axel Honneth

Mirant algunes idees enganyoses.


Poques vegades, sens dubte, s'ha fet reviscolar amb tant d'aplom un ideari del passat, que ja al seu temps traspuava només pors difuses i una actitud defensiva, per presentar-lo com si fos l'últim diagnòstic, el més modern, de la situació politicointeŀlectual del present.
Axel Honneth, «Contra Sloterdijk», traducció de Benno Herzog i Francesc J. Hernàndez, L'Espill, número 33, hivern 2009.Es referix també, un poc a la travessa, si vols, a tot el que podem pensar ara mateix.