dimecres, 21 de març de 2012

On error goto...

Marcs i automatismes

Òbric per fi el llibre Kit del programador de Word que em vaig comprar d'ocasió en l'any 1997 i encara puc aprofitar alguna ordre per a les macros amb què estic mirant d'automatitzar al màxim la faena. En este cas aplique «On Error Resume Next» que em permet polsar la tecla «Canceŀlar» en un quadre d'introducció de dades. Xorrades, però m'estava fent la mà l'altra ordre que havia posat, «On Error GoTo eixida» que no m'acabava de servir del tot. Ara ja puc posar tots el epígrafs del bocv en Word polsant els codis numèrics que representen cada nivell.

I parlant del bocv, a més de vore alguna ridícula ocultació de dades econòmiques que no entenc —dades que esborre en la imatge, perquè no s'han de publicar: l'alarma de l'expresidenta, ja veus—, m'estic preparant per a reclamar-me a mi mateix a través del síndic de greuges, ja que en les liquidacions pressupostàries de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges els quadres de quantitats només tenen versió en castellà, que també pertany al «gènere no marcat», pel que sembla. Ja sabem quina marcam portem la resta. I no hi ha error que mos moga d'ací.
Publica un comentari a l'entrada