divendres, 16 de març de 2012

Blasfems laics

Xantatge lingüístic

Blasfèmia. Per exemple, si dic «¡cague en Déu i en l'hòstia!» puc estar amollant una blasfèmia, segons els catòlics... O no. Si filem tan prim com fan alguns, és un recurs lingüístic expressiu, i tal com diuen alguns acadèmics, la llengua, si no és sexista, tampoc deu ser blasfema. Ni racista. I és clar que ni és sexista, ni blasfema, ni racista, tot té a vore amb l'ús que en fem. Si hem creat la presidenta o la síndica, si podem evitar els exabruptes racistes, si sabem triar les paraules per a expressar-mos, no cal esperar a canviar les lleis o el comportament social, perquè el llenguatge també és un instrument per a modelar la societat.